O nas

ŻYCZYN 038

Dom Pomocy Społecznej w     Życzynie prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr     Albertynek Posługujących  Ubogim. Przeznaczony jest dla  kobiet niepełnosprawnych       intelektualnie.

Dom zlokalizowany jest we wsi Dębówka na terenie Gminy Trojanów, powiat Garwolin, woj. mazowieckie. Okolica przyciąga pięknem krajobrazu i czystością naturalnego środowiska. Dom usytuowany jest wśród uprawnych pól i lasów na terenie parku krajobrazowego wchodzącego w skład zespołu dworskiego w Życzynie. W najbliższym otoczeniu jest ogród, park, dwa stawy.
Krajobraz okolicy jest piękny o każdej porze roku i właśnie urok przyrody, rozległy teren, charakterystyczna wiejska cisza ma pozytywny wpływ na dobre samopoczucie Mieszkanek, zapewnia optymalne warunki do wypoczynku i rekreacji.

Nasz Dom zaspokaja niezbędną całodobową opiekę, potrzeby materialno-bytowe, opiekuńczo-pielęgniarskie oraz wspomagające i terapeutyczne. Umożliwia i organizuje podopiecznym pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu oraz specjalistami.
W świadczonych usługach uwzględnia stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkanek, szanując ich godność, poczucie wolności i bezpieczeństwa.
Nasza Placówka tworzy atmosferę środowiska rodzinnego poprzez organizowanie świąt, uroczystości okolicznościowych, urodzin Mieszkanek. Usprawnia i aktywizuje przez działania terapeutyczne typu: arteterapia, socjoterapia, ergoterapia, zajęcia w sali doświadczania świata.
Stara się dostarczać pozytywnych przeżyć psychicznych poprzez organizowanie i wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne, imprezy kulturalne i relaksacyjne oraz integrację ze środowiskiem społecznym.
Umożliwia korzystanie z zajęć terapeutycznych, TV, video, seansów filmowych, prasy. Organizuje różnorodne uroczystości związane z okresem świątecznym lub okolicznościowym. Mieszkanki mogą uczestniczyć we Mszy świętej, innych nabożeństwach i modlitwach zgodnie z wyznawaną wiarą. Mogą korzystać z duchowego wsparcia w rozmowie z kapelanem bądź siostrą zakonną.
Nasz Dom posiada 5 pokoi dziennego pobytu, salę doświadczania świata, pokoje gościnne z możliwością noclegu, pokój wyciszenia oraz miejsce kultu religijnego- kaplicę.
Posiada własną oczyszczalnię ścieków i agregat prądotwórczy, windę, wyposażony jest w podstawowe media. W budynku jest sygnalizacja przyzywowo -alarmowa oraz system alarmowo-przeciwpożarowy, klatki schodowe są wydzielone pożarowo.
Otoczenie domu pozbawione jest barier architektonicznych, od strony parku mieści się podjazd dla wózków inwalidzkich, na korytarzach zamontowane są poręcze.