Tag: #doktor

Spotkanie z Panią Doktor_2023-06-24

W ramach zaplanowanego cyklu spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, w naszym DPS odbyło się spotkanie z lekarką medycyny rodzinnej. Celem wydarzenia było propagowanie zachowań prozdrowotnych. Pani Doktor szczegółowo omówiła następujące zagadnienia: *zdrowe odżywianie *szkodliwość używek *uprawianie sportu * korzystanie z ruchu, (zwłaszcza na świeżym powietrzu) *dbałość o czystość i higienę osobistą * choroby cywilizacyjne i Read More