Zakres świadczonych usług

Nasz Dom Pomocy Społecznej przeznaczony jest dla 77 kobiet z niepełnosprawnością intelektualną.

Zaspokaja niezbędną całodobową opiekę; potrzeby materialno-bytowe, opiekuńczo-pielęgniarskie oraz wspomagające i terapeutyczne. Umożliwia i organizuje podopiecznym pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, kontakt z lekarzem pierwszego kontaktu oraz specjalistami. W świadczonych usługach uwzględnia stopień fizycznej i psychicznej sprawności mieszkanek, szanując ich godność, poczucie wolności i bezpieczeństwa.

Będąc miejscem całodobowego pobytu, zapewnia usługi: bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu.

1)   usługi w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:

   – miejsce zamieszkania,

   – wyżywienie i organizację posiłków,

   – posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza,

   – utrzymanie czystości w pokojach mieszkalnych,

 2)   usługi opiekuńcze polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach
       życiowych zapewniając:

   – całodobową opiekę  pielęgnacyjną i opiekuńczą,

   – niezbędną pomoc w załatwianiu codziennych spraw,

3)   usługi wspomagające polegające na:

   – umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

   – umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,

   – podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu Mieszkańców (fizjoterapia),

   – organizacji świąt i uroczystości okazjonalnych,

   – zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności Mieszkańców,

4)   usługi  pracy  socjalnej  polegające na:

   – pomocy  w procesie adaptacji,

   – pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,

   – pomocy w utrzymywaniu kontaktów z rodziną Mieszkańca i środowiskiem,    – udzielaniu informacji o świadczeniach i dostępnych formach pomocy.