Terapia zajęciowa

„Nie można drugiego człowieka obserwować, nie działając na niego. Staramy się, by działanie to zawsze miało znak dodatni.” – Antoni Kępiński

Terapia zajęciowej w naszym Domu ma na celu zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej poprzez zachęcanie do aktywności fizycznej i umysłowej, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie dawnych zainteresowań naszych Mieszkanek

Dom dysponuje pomieszczeniem do terapii zajęciowej znajdującym się na parterze budynku. Pracownia jest przestronna i wyposażona w podstawowy, niezbędny do zajęć sprzęt. Celem terapii zajęciowej jest zwiększenie zakresu samodzielności i zaradności życiowej poprzez zachęcanie do aktywności fizycznej i umysłowej, nabywanie nowych umiejętności oraz kontynuowanie  dawnych zainteresowań. Ma również na celu przyspieszenie powrotu utraconych funkcji i sprawności, a w przypadku zmian nieodwracalnych wyrobienie funkcji zastępczych. Zajęcia terapeutyczne odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-15.00. Terapia zajęciowa uzależniona jest od potrzeb i możliwości mieszkańca, a prowadzona jest w oparciu o roczny plan pracy. Rodzaj i zakres zajęć terapeutycznych opracowany jest stosownie do możliwości psychofizycznych, preferencji mieszkańców i ich zainteresowań. Mieszkańcy, których stan zdrowia pozwala na udział w zajęciach mają w tym zakresie dobrowolność i sami podejmują decyzje o uczestnictwie. W naszym Domu prowadzone są zajęcia z zakresu:

  1. Arteterapii – jest to terapia poprzez szeroko pojętą sztukę (rysunek, malarstwo, rzeźba, sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo, elementy muzykoterapii, biblioterapia bierna i czynna, teatroterapia, choreoterapia, filmoterapia, chromoterapia),
  2. Ergoterapii – jest to terapia pracą, poprzez zajęcia manualne (krawiectwo, stolarstwo, ogrodnictwo, wikliniarstwo)

3. Socjoterapii – terapia zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych w toku spotkań grupowych, towarzyskich (ludoterapia/zabawoterapia, terapia ruchem, trening umiejętności społecznych, rekreacja).

Nasz Dom w ramach swojej działalności oferuje również mieszkańcom udział w imprezach kulturalnych, sportowych, obchodach świąt okolicznościowych oraz w wycieczkach.