Projekt „Jesteśmy dla siebie Darem” realizowany i współfinansowany ze środków Fundacji PZU w okresie od 10.05.2023r. do 31.10.2023r.

W ramach realizowanego projektu: „Jesteśmy dla siebie DAREM”, w naszym Domu cyklicznie odbywały się szkolenia dla kadry opiekuńczo-terapeutycznej. Spotkania pracowników w małych grupach, mających na celu:

  • samorozwój pracowników,
  • aktualizację form i metod terapeutycznych prowadzonych w DPS-ie,
  • pozyskanie szerszej wiedzy na temat pracy z mieszkankami.

Był to też czas z możliwością konsultacji i wymiany doświadczeń i niewątpliwie wspólna integracja.

Kolejne szkolenie pracowników  – w ramach realizowanego projektu było przeznaczone dla pracowników z sekcji terapeutycznej naszego Domu i miało charakter bardziej warsztatowy i dotyczyło ściśle metod i form pracy z mieszkankami.

Grupowe i indywidualne  spotkania warsztatowe Mieszkanek  – w ramach realizowanego projektu, odbywały się cyklicznych w formie spotkań z Psychoterapeutką – Panią Małgorzatą. Były to zajęcia na których dobra i ciepła atmosfera, pomaga poruszać ważne tematy które mają przyczynić się do wzrostu poczucia własnej godności, sprawczości, wartości, a zwłaszcza motywacji do rozwoju.